Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Projekti udruženja u Srbiji

Udruženje "Vida Pavlović" je osnovano u 2008 godine. To je nevladina i neprofitna organizacija osnovana sa ciljem da pruži pomoć i podršku  pripadnicima romske populacije u Republici Srbiji. Misija organizacije je da se podigne nivo obrazovanja i kulture Roma kroz različite oblike obrazovanja, posebne akcije i mere, organizovanjem okruglih stolova i raznih sportskih i kulturnih događaja. U fokusu našeg rada je  obrazovanje, poboljšanje socio-ekonomskog statusa Roma, zdravlje, infrastruktura, podrška u   zapošljavanju i očuvanje romske kulture i tradicije. Romska kultura i običaja su raznoliki . Romsko kulturno nasleđe je bogato  obiljem muzike u obliku kompozicija, pesama i igara. Udruženje "Vida Pavlović" smatra negovanje romske kulture kao najviši stepen važnosti za budućnost romske dece.

Memorijalni turnir u malom fudbalu "Vida Pavlović"

Turnir koji se održava svake godine 1. maja, okuplja Rome iz raznih krajeva koji dođu da se zabave, odigraju fudbal, pevaju, igraju te pričaju o svojim problemima. U večernjim satima (21h) održava se takmičenje u romskim igrama uz dodelu vrednih nagrada.

Iako ovaj projekt može izgledati kao čista zabava, on ima nameru da kroz jedan neformalni vid druženja i sastajanja pomogne Romima da razmene svoja iskustva, mišljenja i ideje koje će im pomoći da izađu na kraj sa svakodnevnim problemima.

Deljenje pobedničkih pehara i priznanja učesnicima memorijalnog turnira u malom fudbalu Vida Pavlović

Dodela pehara najboljem golmanu

Fudbalska ekipa na memorijalnom turniru u čast Vide Pavlović

Fudbalska ekipa udruženja "Vida Pavlović" sa predsednikom i trenerom

                                             Romski muzej i romska etno kuća

Celokupan projekat će biti sproveden na teritoriji opštine Inđija. Očekujemo da od opštine dobijemo zemljište za izgradnju objekta površine  300 m2. Objekat će imati funkciju: muzeja romske kulture, romske etno kuće i radionice za šivenje nošnje. Kompletan plan projekta je upućen jednoj velikoj fondaciji koja će celokupan projekat finansirati i uložiti veliku svotu novca. Da bi projekat dobio na jačini potrebno je partnerstvo našeg udruženja sa opštinom Inđija.

Romska narodna nošnja kao deo ponude romskog etno sela u opštini Inđija

Romske nošnje

U okviru radionice izrađivaće se nošnje, kao i svi prateći elementi narodnih običaja i obreda: marame, peškiri, stoljnaci, šustikle, čarape... Pružaće se usluge: krojenja, šivenja, veza, pletenja, heklanja i štrikanja. Pokrenuće se aktivnosti jedne od grupe starih zanata čije je tržište oskudno a potražnja velika. U okviru Muzeja romske kulture biće izložene slike , predmeti i muzički instrumenti sa akcentom na kraljicu romske muzike Vidu Pavlović, čija će kruna i odora biti istaknuti i pristupačni široj  javnosti. 

Na teritoriji opštine Inđija živi veliki broj pripadnika romske populacije. Kao i svaka nacionalna manjina i Romi imaju svoju kulturu, običaje i tradiciju. Jako mali broj ljudi je upoznat sa osnovnim obeležjima naše kulture i stvaralaštva. Ovaj projekat ima za cilj da  omogući romskoj deci da upoznaju svoje korene i svim ljudima dobre volje da se susretnu sa romskom kulturom. Također, opština Inđija će dobiti još jedno atraktivno kulturno mesto sa velikim brojem posetilaca te tako doprineti ekonomskoj stabilnost opštine.

                      Dopunska i dodatna nastava za romsku decu "Pružam ti ruku"

Na teritoriji opštine Inđija živi značajan broj Roma. Romska deca pohađaju redovnu nastavu u osnovnim školama sa ostalom decom. Pojedina deca ne razumeju dobro srpski jezik i to im stvara prepreku u savladavanju gradiva. S obzirom da je i gradivo u školama obimno deca ne postižu zadovoljavajuće rezultate. Roditelji te dece nisu u mogučnosti da im pomažu u učenju jer i sami nemaju osnovna znanja. Još jedan od problema je i neredovan dolazak u školu.

Deca često prekidaju školovanje, sklapaju preuranjene brakove, dolazi do trudnoća kod maloletnica kao i do bavljenja kriminalnim radnjama. Škola ne samo da je jako bitna za sticanje određenog stepena znanja vec je i osnova za zaposlenje kao i bitan factor za podizanje socijalno-ekonomskog statusa porodice koji je potencijal za unapređenje kvaliteta života. Naše udruženje želi da pomogne deci u učenju i radu kao i u unapređenju  opšte kulture i obrazovanja.

U prostorijama Osnovne škole u Beškoj bi održavali nastavu za decu od 1. - 8. razreda Osnovne škole kao i pripremnu nastavu za upis u srednju školu. Deca bi se svrstala u 7 grupa u zavisnosti od razreda koji pohađaju u redovnoj školi. U toku naredne 3 godine organizovaćemo dopunsku i dodatnu nastavu za 60 dece godišnje, u intezitetu od ponedeljka do petka, u trajanju od 2 časa. Sem rada na školskim predmetima sa decom će se raditi i edukacije o higijeni, zdravlju, zdravim stilovima života kao i kreativne radionice. Rad sa decom bi pratio gradivo propisano od strane Ministarstva prosvete.

Dodela prelaznog pehara

Prelazni pehar koji se dodeljuje pobedniku

Takmičenje u romskim igrama

Takmičenje u romskim igrama

Takmičenje u romskim igrama

Takmičenje u romskim igrama

Romsko etno selo će biti kulturna atrakcija opštine Inđije

Etno kuća

U etno selu u Inđiji izrađivaće se romske marame, šalovi, stolnjaci, šustikle i peškiri

Romske marame

Komplet romska nošnja

Romkinja u kompletnoj romskoj nošnji

Dodatna nastava za romsku decu u Inđiji

Dodatna nastava za romsku decu

Školski pribor

Romska deca

Romska deca

Učionica je mesto gde mladi romi mogu da saznaju više o životu
Mladi će dobijati sav potreban materijal za učenje
Mladi će imati kvalitetne obroke ishrane

U Novom Sadu bi trebao biti univerzitet za obuku mladih Roma

Inđija

Opština Novi Sad će nam pružiti partnerstvo i podršku

Inđija

Na budućem univerzitetu, mladi Romi će se obrazovati za razna zanimanja

Rad sa decom biće poveren prosvetnim radnicima i osobama koja imaju iskustva u radu sa romskom decom. Posle pisanja domaćih zadataka deci bi se ukazala pomoć oko gradiva koje nisu savladali. Deca bi imala pomoć u savladavanju gradiva iz: srpskog jezika, matematike, engleskog jezika i ostalih predmeta po potrebi. Sem nastave u učionici, nastava će se održavati i u prirodi kroz fakultativne izlete i obilaske značajnih kulturno istorijskih institucija, spomenika, muzeja… Od 60-toro dece koja će pohađati nastavu 48-oro dece nikada nije napustilo mesto prebivališta zbog lošeg socijalno-ekonomskog statusa porodice u kojoj žive. Želimo da im omogućimo posete značajnim mestima koja oni nisu imali prilike da posete i upoznaju. 

Kroz rad sa decom animiraće se i celokupne porodice za povećanu zainteresovanost u obrazovanju i kulturi kao i promovisanje zdravih odnosa u porodici i društvu. Deca su siguran korak da dopremo do roditelja i podignemo im  nivo svesti o značaju obrazovanja. Sem sa roditeljima ostvariće se i kontakt sa školom u kojoj deca pohađaju redovnu nastavu radi razmenjivanja saveta i uspešnijeg rada sa decom. Nastava će se obavljati svaki dan posle škole po dva časa.

                                                                Mladi na obuci

Projekat, čije će sve aktivnosti biti sprovedene na teritoriji opštine Inđija ili Novi Sad, je jako bitan kako za romsku populaciju tako i za celokupnu opštinu. U cilju ostvarenja ovog projekta potrebno nam je partnerstvo sa opštinom od koje bi dobili zemljište za izgradnju objekta površine 300 m2 ili već postojeći objekt koji bi se mogao adaptirati u skladu sa potrebama projekta. Objekat će imati funkciju univerziteta i celodnevnog boravka mladih. Plan projekta je na razmatranju kod jedne velike fondacije koja je spremna da ga finansira te uloži veliku svotu novca. Sistem nastavka školovanja u Srbiji zahteva određeni nivo znanja za određene profesije kao i priličnu novčanu sumu za troškove školovanja.

 

U Srbiji živi veliki broj socijalno ugroženih porodica. Roditelji nisu u mogućnosti da finansiraju troškove školovanja i deca iz takvih porodica, nažalost, ostaju na osnovnom obrazovanju. Deca koja su postigla dobre rezultate u školi često su lišena daljeg školovanja zbog finansija. Završetak srednje škole je posebno uskraćen deci iz seoskih naselja. Srednji stepen stručne spreme je  važan činioc stečenog znanja i kvalifikacije koja je neophodan za zaposlenje. Ovakav sistem osposobljavanja mladih u Srbiji, za sad, ne postoji.

Projekat će pružiti deci sve uslove za rad, sticanje znanja i zbrinjavanje kao i ishranu, nadoknadu putnih troškova i  novčanu zaradu. Mladi će da uče, rade i zarađuju. Objekat će se sastojati iz učionice, kabineta za praktičnu obuku, kuhinje, trpezarije, dnevnog boravka i soba za spavanje. Usluge Univerziteta će biti besplatne za sve polaznike. Aktivnosti kojima ćemo se bavili u okviru ovoga projekta je pružanje edukacije kroz koju će polaznici dobijati odgovarajuće diplome o završenom stepenu  obrazovanja. Polaznici kurseva biće socijalno-ekonomski ugrožena deca i po prioritetu:


-deca bez oba roditelja
-deca samohranih roditelja
-deca sa invaliditetom, oštećenog vida i sluha
-deca kojoj oba roditelja nisu zaposlena
-deca čije su porodice primaoci socijalne pomoći
-deca koja sporije uče

Deca će  kroz redovnu  nastavu i praktičnu obuku savladati zanate: frizer, pedikir - manikir, maser, konobar, kuvar, poslastičar, krojač kao i obuku za računare i sekretarske poslove. Predavanja će izvoditi profesori  u učionici. Praktična obuka će se izvoditi u kabinetima adekvatno  opremljenim za svaku obuku pojedinačno. U tom periodu deca će sem predavanja i praktične nastave imati i kompletne obroke: doručak, užina i ručak, neprekidan nadzor , kao i savetovališta i redovne sistematske preglede.

Obuka će trajati 12 meseci. Posle 6 meseci trajanja obuke, ako savladaju tehnike zanata, polaznici će vršiti usluge i dobijati novčanu nadoknadu za njih. Usluge će se vršiti po manjoj ceni od tržišne i biće pristupačne svima.
Na ovaj način će biti omogućena i neograničena trajnost projekta. Kroz projekat će biti otvoreno 25 novih radnih mesta različitih profila i nezaposlenima će biti omogućen radni odnos i zarada.

Ovaj projekat će omogućiti socijalno-ekonomski ugroženoj deci da savladaju zanate, steknu znanja i budu osposobljeni za rad. Također, opština Novi Sad će povećati svoj socijalno-ekonomski status te kao pokretač nove metode učenja i rada dobiti priznanje za podršku i humanost u radu sa najugroženijim slojem našeg stanovništva.

                                Projekti udruženja u Beču

 

Lernhilfe - Dodatna nastava za Romsku Decu besplatno iz matematike, Nemačkog i Engleskog jezika, dva puta nedeljno po dva sata od utorka-četvrtka. Stoeberplatz 2.1160 Wien od 17.00-19.00 časova.

Folklor sa koreografom Jovaonović Goranom za decu od 6 do 15 god. Splet romskih i vranjanskih igara širom Srbije. Stoeberplatz 2. 1160 Wien. Dva puta nedeljno po dva sata 10€ mesecno.

Modeschau - Modna revija za decu od 3 do 18 god. U toku god imamo puno revija da bi deca ostvarili jedan od snova. Garderobu dobijamo od raznih sponzora a jedan deo mi kupujemo deci.

Teather - pozoriste za decu od 6-18 god. To je prilika za decu da daju oduška mašti i kreativnosti te da pokažu šta znaju i šta mogu da zamisle. Predstave se održavaju na romskom, nemačkom i srpskom jeziku.

Deutsch - Nemački - kurs za roditelje. Stoeberplatz 2. 1160 Wien

Takmičenja mladih talenata više puta u toku godine. Uz najpoznatije profesore sa Konzervatorijuma i naših najpoznatijih romskih muzičara i pevača.

Muzičko Udruženje - svi oni koji se bave muzikom na ovaj ili onaj način su dobrodošli, svaki muzičar može da bude član ovog udruženja.

Administrativna pomoć - naše udruženje pruža pomoć oko socijalnog osiguranja te olakšava obavljanje svih pravnih poslova kao i produžavanje viza.

O nama
O našem udruženju u Beču
O Vidi Pavlović
Projekti Udruženja
Muzika i filmovi
Novosti o aktivnostima udruženja
Kontakt detalji

O radu udruženja  |  O Vidi Pavlović  |  Projekti udruženja  |  Muzika i filmovi  |  Novosti o radu udruženja  |  Kontakt  |  Informacije o udruženju u Beču